FANDOM


From Youtube

Description Edit

โชคสองชั้น (2470) ๓๕ มม. / ขาวดำ / เงียบ / ๖ ม้วน ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐ พัฒนากร บริษัทผู้สร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์บริษัท ผู้อำนวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ หลวงบุณยมานพพาณิช ผู้กำกับการแสดง ขุนอนุรักษ์รัถการ ผู้เขียนบท หลวงบุณยมานพพาณิช ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลำดับภาพ กระเษียร วสุวัต ผู้กำกับศิลป์ มานิต วสุวัต ผู้แสดง ม.ล. สุดจิตร์ อิศรางกูร เป็น วลี ลาวัณยลักษณ์ มานพ ประภารักษ์ เป็น กมล มาโนช มงคล สุมนนัฎ เป็น วิง ธงสี อุทัย อินทรวงศ์ เป็น พระยาพิชัยสิทธิเดช สำราญ วานิช เป็น ประยงค์ ไชยมิต อาเธอร์ ม่วงดี เป็น คำ สายัณห์

เป็นหนังไทยแท้เรื่องแรกสร้างโดย กรุงเทพภาพยนตร์บริษัท ซึ่งต่อมาคือ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง แห่งพี่น้อง ตระกูล วสุวัต ผู้บุกเบิกกิจการสร้าง ภาพยนตร์ไทย ซึ่งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ค้นพบเศษฟิล์มเนกาติฟของภาพยนตร์ เรื่องนี้ เมื่อปี ๒๕๓๘ หรือ เมื่อ ๖๘ ปีต่อมา และสามารถช่วยชีวิตไว้ได้เพียง ๘๒ ฟุต ซึ่งกินเวลาฉายเพียงประมาณ ๑ นาทีเศษ จึงเป็น ตัวอย่างอันหาได้ยากสุดแสนของ ภาพยนตร์ไทยยุคภาพยนตร์เงียบ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๒ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕

Appears on these pages
of

  • โชคสองชั้น

    โชคสองชั้น เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่สร้างและผลิตโดยคนไทยทั้งหมด ผลิตโดย กรุงเทพ ภาพยนตร์...

ประวัติไฟล์

กดเลือก วัน/เวลา เพื่อดูไฟล์ที่แสดงในวันนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน08:44, 16 พฤษภาคม 2558รูปย่อสำหรับรุ่น 08:44, 16 พฤษภาคม 2558480 × 269 (19 กิโลไบต์)Tubtab (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video

ข้อมูลแนบ